آیا این درست است که پوسته Psyllium فقط در توده خود شکل می گیرد ، “به خط مقدم” شلیک می کند و فقط این توهم را ایجاد می کند که وقتی مدفوع حجیم و سبک را پشت سر گذاشته اید وقتی غذای واقعی که می خورید هرگز با Psyllium مخلوط نمی شود و هنوز عقب می ماند؟ : رژیم غذایی


من داستان هایی در این باره می خوانم. مردم در ابتدا شگفت زده می شوند که مدفوع بزرگ و به راحتی قابل دفع شروع به دفع کرده است ، اما بعداً متوجه شدند که همه این مدفوع نارنجی هستند (هم رنگ متاموسیل). در حالی که مدفوع قهوه ای و به سختی دیرتر می آید.

افکار یا تجربیات خود؟

دیدگاهتان را بنویسید