آیا افزودن جوش شیرین یا بیکینگ پودر به غذا از نظر تغذیه ای آن را ناسالم می کند؟به عنوان مثال ، اگر من چیزی را با نقل قول بپزم و از مواد سالم مانند بلغور جو دوسر استفاده نکنم ، آیا سالم است؟

ارسال شده توسط / u / isingphoenix22
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید