آیا آلفا لیپوئیک اسید با منیزیم گلیسینت تداخل دارد؟ آیا توصیه می شود آن را جداگانه مصرف کنید؟سوال بیشتر در مورد تعامل آن با گلیسین است

ارسال شده توسط / u / lfwtt
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید