آیا آب گران شده است؟ : رژیم غذایی


مدام می شنوم “آب بیشتر بنوش ، آب بیشتر بنوش”. من فقط وقتی تشنه هستم می نوشم ، اما مدام به من می گویند که باید بیشتر بنوشم.

اگر این درست است ، دلیل علمی این است که چرا من نمی توانم فقط در زمان تشنگی نوشابه بخورم و چه نکاتی برای یادآوری نوشیدن مداوم شما وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید