آغاز توزیع اعتبار در اردبیل


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: ۸۰ درصد اعتبارات صرف تکمیل پروژه های در دست اجرا این استان می شود.

داود شایقی

داود شایقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه ۸۰ درصد از اعتبارات برای تکمیل پروژه های در دست اجرا استان استفاده می شود گفت: ۲ ماه پیش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ بین فرمانداری های ۱۲ شهرستان انجام شد. تا سقف پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با چند برابر آغاز شد. ۱۷ شاخص تعیین و توزیع خواهد شد.

داود شایقی تصریح کرد: استانداران ۸۰ درصد اعتبارات سال جاری را برای تکمیل پروژه های در دست اجرا اختصاص داده اند و امیدواریم در پایان سال مالی ۱۴۰۱ شاهد عملکرد مطلوبی در تکمیل و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه هیچ ریالی از اعتبارات استان اردبیل مسترد نمی شود، افزود: در روزهای پایانی سال مالی ۱۴۰۰ تصمیم گرفتیم ریالی از اعتبارات استان اردبیل عودت نکند. بازگردانده شود. به خزانه برگرد

شایقی تصریح کرد: با تغییر تفاهم نامه های توزیع بودجه ۱۴۰۰ در ماه های اخیر تلاش کردند منابع نقدی و اسناد خزانه را به ۱۰۰ درصد جذب کنند و گزارش کاملی از روند اخذ و تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۰ احصا شود. به عنوان یک سال دیگر یک هفته.

وی بیان کرد: از ۲ ماه پیش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ بین فرمانداری های ۱۲ شهرستان با توزیع پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با ضرایب مشخص و ۱۷ شاخص آغاز شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: استانداران بر اساس سیاست هایی که در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد اشتغال، تکمیل زیرساخت های شهرهای صنعتی، راه، مدیریت آب و توسعه روستایی انجام داده اند، توزیع اعتبارات را آغاز کرده اند.

شایقی افزود: منابع شهرستان ها بر اساس سند آمایش استان، سند توسعه شهری و همچنین سند توسعه و اشتغال روستایی که در افق ۱۴۲۴ در نظر گرفته شده و بر اساس سند برنامه ریزی توسعه در انواع مختلف توزیع می شود. ابعاد

وی از استانداران خواست با استفاده از نظرات کارشناسی مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی استانی نسبت به جذب اعتبارات ملی از سطوح مختلف اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه ۶۰ درصد از مبادلات تفاهم نامه ها در قالب بودجه ۱۴۰۱ در استان انجام شده است، گفت: ۴۰ درصد مابقی مبادله تفاهم نامه ها در استان انجام می شود. هفته اول اکتبر

وی افزود: بدون تداخل، تخصیص اعتبارات به استانداران اختصاص یافته و مقرر شده است که تخصیص منابع با اولویت مدیریت پروژه و سیاست دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی انجام شود.

شایقی از تشکیل صندوق اجتماعی و عمرانی استانی و شهری خبر داد و گفت: از ظرفیت این صندوق و سرمایه گذاری های کلان برای دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور و استان اردبیل استفاده می شود.

مدیریت و برنامه ریزی

آغاز توزیع اعتبار در اردبیل