آرد AP در مقابل گلوتن؟ : رژیم غذایی


اخیراً متوجه شدم که گلوتن (به شکل سیتان) اخیراً جایگزین گوشت بسیار شناخته شده ای بوده است. دارای آرد بدون گلوتن است که سالم تلقی می شود.

با این حال ، آرد AP تا زمانی که سرشار از گلوتن باشد ، بد / ناسالم تلقی می شود.

من اینجا چه چیزی را از دست می دهم؟ آیا می توانم نشاسته را در AP آرد بشویم و سپس یک ماده مصرفی سالم است؟

آیا کسی از شما می تواند مرا روشن کند؟

دیدگاهتان را بنویسید