آخرین قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار + جدولگزارش نبض بازارقیمت گوشت قرمز نیز در ماه‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است، هرچند جهت پیکان قیمت این محصول در نقطه‌ای نزولی است، اما همچنان قیمت‌های بازار با قدرت خرید بخش بزرگی از بازار تناسبی ندارد. مصرف کنندگان

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله طی یک سال گذشته با ۶۱ درصد افزایش تقریباً ۱۸۷ هزار تومان، گوشت گوسفند با ۴۲ درصد به بیش از ۱۸۰ هزار تومان و گوشت مرغ تازه نیز ۱۰۱ درصد افزایش یافت. به ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان. همچنین در این مدت قیمت هر کیلوگرم گوساله و گوسفند زنده به ترتیب ۵۷ و ۳۹ درصد افزایش یافت. اما بیشترین افزایش قیمت در گروه محصولات پروتئینی مربوط به تخم مرغ است که قیمت هر کیلو با ۱۱۵ درصد افزایش به حدود ۳۸ هزار تومان رسیده است.

در جدول زیر قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد مانند گوشت بره و گوساله را مشاهده می کنید. این قیمت ها به طور مداوم به روز می شوند تا بتوانیم با قیمت های فعلی و واقعی در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت گوشت گاو تازه

خط

نام محصول

قیمت (تومان)

۱

استیک گوشت نرم بدون استخوان

۲۵۰۰۰۰

۲

بگذار هر طور که او می خواهد باشد

۲۶۰۰۰۰

۳

گوشت گوساله توپاز (تازه)

۱۷۰۰۰۰

۴

گوشت گوساله (تازه)

۲۸۰۰۰۰

۵

پای گوساله بدون استخوان (تازه)

۱۹۲۰۰۰

۶

زبان گوساله (تازه)

۱۳۹۰۰۰

۷

سر گوشت گاو استخوان دار (تازه)

۱۸۲۰۰۰

۸

فیله گوساله (تازه)

۳۸۰۰۰۰

۹

کله پاچه گوشت گاو (تازه)

۱۶۶۰۰۰

۱۰

چربی گوساله (تازه)

۶۵۰۰۰

قیمت گوشت تازه گوسفندی

خط

نام محصول

قیمت (تومان)

۱

گوشت بره (تازه)

۱۴۸۰۰۰

۲

دم گوسفند (تازه)

۹۹۰۰۰

۳

راسته با استخوان گوسفند (تازه)

۲۰۰۰۰۰

۴

سفارش مغز گوسفند (تازه)

۳۸۵۰۰۰

۵

پای بره (تازه)

۱۷۲۰۰۰

۶

سر بره (تازه)

۱۴۲۰۰۰

۷

لاشه گوسفند (تازه)

۱۵۰۰۰۰

۸

نخل گوسفند (تازه)

۱۷۵۰۰۰

۹

گردن بره (تازه)

۱۴۲۰۰۰

قیمت گوشت گاو منجمد

خط

نام محصول

قیمت (تومان)

۱

پای گوشت گاو منجمد برزیلی

۱۶۹۰۰۰

۲

سر گوشت گاو منجمد برزیلی (تاریخچه طولانی)

۱۵۹۰۰۰

۳

ساق گوساله منجمد برزیلی سفید

۱۹۹۰۰۰

۴

فیله گوشت گوساله منجمد برزیلی

۳۹۵۰۰۰

۵

گوشت گاو ایرانی منجمد

۹۵۰۰۰

قیمت گوشت منجمد گوسفند

خط

نام محصول

قیمت (تومان)

۱

گوشت بره منجمد

۱۴۵۰۰۰

۲

شاندیزی سفارش گوشت گوسفند منجمد بدون پیاز

۲۴۵۰۰۰

۳

سفارش ۳ عدد مغز گوسفند منجمد

۳۸۰۰۰۰

۴

پای بره منجمد وارداتی

۱۲۰۰۰۰

۵

کله پاچه گوشت گوسفندی منجمد بدون استخوان وارداتی

۱۰۵۰۰۰

۶

گردن گوشت گوسفند منجمد ایرانی

۱۴۴۰۰۰

۵

گوشت منجمد گوسفند ایرانی

۲۴۳۰۰۰

۶

نخل گوسفند منجمد وارداتی

۱۴۳۰۰۰

۷

گردن گوشت گوسفند منجمد ایرانی

۱۴۴۰۰۰